Чытаннi дня

Аўторак — дзевятнаццаты звычайны тыдзень

Год І

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
                                                                                                                                                       Дрг 31, 1–8
Будзь мужны і адважны, Езус Навін, бо ты ўвойдзеш з народам у зямлю

Чытанне кнігі Другазаконня.

Майсей пайшоў і, прамовіўшы да ўсяго Ізраэля гэтымі словамі, сказаў ім: Сёння мне сто дваццаць гадоў, я ўжо не магу свабодна хадзіць, тым больш што і Пан сказаў мне: Ты не пяройдзеш гэтага Ярдана. Пан, Бог твой, сам пяройдзе перад Табою. Ён знішчыць гэтыя народы перад табою, і ты авалодаеш імі. Езус Навін пойдзе перад табою, як абяцаў Пан. І Пан зробіць ім, як зрабіў амарэйскім каралям Сігону і Огу, а таксама зямлі іхняй, калі знішчыў іх. Пан аддасць іх вам, а вы зробіце з імі паводле ўсіх наказаў, што я даў вам. Будзьце мужныя і адважныя, не бойцеся і не палохайцеся іх, бо сам Пан Бог твой пойдзе з табою, Ён не адступіцца і не пакіне цябе.

І паклікаў Майсей Езуса Навіна, і сказаў яму перад усім Ізраэлем: Будзь мужны і адважны, бо ты ўвойдзеш з гэтым народам у зямлю, якую Пан пакляўся даць айцам іхнім, а ты аддасі яе ім ва ўладанне. Пан сам пойдзе перад табою і будзе з табою, Ён не адступіцца і не пакіне цябе. Не бойся і не палохайся.

Гэта слова Божае.

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

                                                                                   Дрг 32, 3–4а. 7. 8. 9 і 12 (Р.: пар. 9а)
Рэфрэн: Гэты народ — уласнасць Пана.

3. Паколькі буду абвяшчаць імя Пана, *
аддайце хвалу нашаму Богу.
4. Ён скала, *
дасканалыя справы Яго.

Рэфрэн:

7. Успомні пра даўнія дні, *
разважайце пра гады многіх пакаленняў.
Спытайся ў бацькі свайго, ён табе абвесціць, *
у старэйшых сваіх, і яны табе раскажуць.

Рэфрэн:

8. Калі Найвышэйшы раздаваў спадчыну народам, *
калі дзяліў сыноў чалавечых,
Ён усталіў межы народаў *
паводле ліку сыноў Ізраэля.

Рэфрэн:

9. Бо частка Пана — народ Ягоны, *
Якуб — прызначэнне Ягонай спадчыны.
12. Пан сам вёў яго, *
і не было з ім чужога бога.

Рэфрэн:

Год ІІ

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

                                                                                                                    Эзх 2, 8 — 3, 4
Я з’еў гэты скрутак, і ў вуснах маіх ён быў салодкі, як мёд

Чытанне кнігі прарока Эзэхіэля.

Так кажа Пан:

Ты, сыне чалавечы, слухай, што Я кажу табе: Не бунтуйся, як гэты мяцежны дом. Адкрый вусны свае і з’еш, што Я дам табе.

І ўбачыў я: вось рука працягнута да мяне, а ў ёй — скрутак кнігі. Ён разгарнуў яго перада мною. А ён быў спісаны з абодвух бакоў, а запісаны на ім былі галашэнне, стагнанне і гора. І сказаў мне: Сыне чалавечы, з’еш тое, што перад табою, з’еш гэты скрутак і ідзі, гавары дому Ізраэля. Я адкрыў свае вусны, і Ён даў мне з’есці гэты скрутак, кажучы мне: Сыне чалавечы, напоўні свой жывот і насыць сваё нутро гэтым скруткам, што Я даю табе. І я з’еў яго, і ў вуснах маіх ён быў салодкі, як мёд.

Тады сказаў мне: Сыне чалавечы, ідзі, скіруйся да дому Ізраэля і гавары да іх Маімі словамі.

Гэта слова Божае.

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

                                                                                     Пс 119 (118), 14 і 24. 72 і 103. 111 і 131 (Р.: 103а)
Рэфрэн: Якія салодкія словы Твае, Пане.

14. Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся *
больш за ўсе багацці.
24. Тваё ж сведчанне — гэта маё суцяшэнне, *
парада для мяне.

Рэфрэн:

72. Закон вуснаў Тваіх для мяне лепшы, *
чым мноства золата і срэбра.
103. Якія салодкія словы Твае для майго паднябення, *
саладзейшыя за мёд для маіх вуснаў.

Рэфрэн:

111. Твае сведчанні — мая спадчына навекі, *
бо яны — радасць майго сэрца.
131. Адкрываю вусны мае і ўздыхаю, *
бо прагну запаведзяў Тваіх.

Рэфрэн:

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.
                                                                                            Мц 11, 29аb
Вазьміце ярмо Маё на сябе
і навучыцеся ад Мяне, — кажа Пан, —
бо Я ціхі і пакорны сэрцам.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ
                                                                                                     Мц 18, 1–5. 10. 12–14
Глядзіце, не пагарджайце ніводным з гэтых малых

+ Чытанне святога Евангелля паводле Мацвея.

У тую гадзіну вучні падышлі да Езуса, кажучы: Дык хто ж большы ў Валадарстве Нябесным? Тады Езус паклікаў дзіця і паставіў яго сярод іх, кажучы: Сапраўды кажу вам: калі не навернецеся і не станеце як дзеці, не ўвойдзеце ў Валадарства Нябеснае. Таму кожны, хто прынізіць сябе, як дзіця гэтае, той будзе большым у Валадарстве Нябесным. І калі хто прымае адно такое дзіця ў імя Маё, той Мяне прымае. Глядзіце, не пагарджайце ніводным з гэтых малых, бо кажу вам, што Анёлы іхнія ў небе заўсёды бачаць аблічча Айца Майго, які ёсць у нябёсах.

Езус сказаў сваім вучням: Як вы думаеце? Калі ў нейкага чалавека было сто авечак, і адна з іх заблукала, ці не пакіне ён дзевяноста дзевяць у гарах і не пойдзе шукаць тую, што заблукала? Калі ж удасца знайсці яе, сапраўды кажу вам, ён радуецца ёй больш, чым дзевяноста дзевяці, якія не заблукалі. Гэтак няма волі вашага Айца, які ў нябёсах, каб загінуў адзін з гэтых малых.

Гэта слова Пана.


11 жніўня — успамін св. Клары, панны

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

                                                                                                                                           Флп 3, 8–14
Паводле мэты імкнуся да высокага паклікання Божага ў Хрысце Езусе

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Філіпянаў.

Браты:

Я ўсё лічу стратаю дзеля перавагі пазнання Хрыста Езуса, майго Пана. Дзеля Яго я ўсё страціў і лічу смеццем, каб набыць Хрыста і апынуцца ў Ім не са сваёю справядлівасцю, якая паходзіць з Закону, але з тою, якая паходзіць з веры ў Хрыста, са справядлівасцю ад Бога, заснаванай на веры, каб пазнаць Яго і моц Ягонага ўваскрасення і саўдзельнічаць у цярпеннях Ягоных, прыпадабняючыся да Ягонай смерці, каб нейкім чынам дасягнуць уваскрашэння з мёртвых. Не тое, каб я ўжо атрымаў гэта і ўжо стаў дасканалым, але я імкнуся атрымаць тое, дзеля чаго мяне здабыў Хрыстус Езус.

Браты, я не лічу, што ўжо атрымаў гэта, але толькі забываю тое, што за мною, і сягаю да таго, што наперадзе. Паводле мэты імкнуся да высокага паклікання Божага ў Хрысце Езусе.

Гэта слова Божае.

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

                                                                                                     Пс 16 (15), 1–2a і 5. 7–8. 11 (Р.: пар. 5а)
Рэфрэн: Ты, Пане, частка спадчыны маёй.

1. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся, *
2. Сказаў я Пану: Ты — мой Пан.
5. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.

Рэфрэн:

7. Благаслаўлю Пана, які дае мне параду, *
бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца.
8. Пана я маю заўсёды перад вачыма, *
Ён праваруч мяне, і я не пахіснуся.

Рэфрэн:

11. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, *
паўната радасці перад Табою,
вечнае шчасце *
праваруч Цябе.

Рэфрэн:

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.
                                                                                               Мц 5, 3
Шчаслівыя ўбогія духам,
бо іх ёсць Валадарства Нябеснае.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ
                                                                                                                   Мц 19, 27–29
Вы, якія пайшлі за Мною, у сто разоў больш атрымаеце

+ Чытанне cвятога Евангелля паводле Мацвея.

У той час:

Пётр сказаў Езусу ў адказ: Вось мы пакінулі ўсё і пайшлі за Табою. Дык што мы атрымаем? А Езус сказаў ім: Сапраўды кажу вам, што ў новым стварэнні, калі Сын Чалавечы сядзе на троне славы сваёй, таксама вы, якія пайшлі за Мною, сядзеце на дванаццаці тронах, каб судзіць дванаццаць плямён Ізраэля. І кожны, хто дзеля Майго імя пакінуў дамы, ці братоў, ці сясцёр, ці айцоў, ці маці, ці дзяцей, ці землі, здабудзе ў сто разоў больш і атрымае ў спадчыну жыццё вечнае.

Гэта слова Пана.

 

Пераклад здзейснены Секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла пры ККББ.
Тэксты лекцыянарыя ўзяты з сайта catholic.by
Чытаннi дня