Чытаннi дня

ІІI Нядзеля Адвэнту, Год A

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
                                                    Іс 35, 1–6а. 10
Сам Бог прыйдзе і збавіць вас

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Узрадуецца пустыня і сухая зямля,
і стэп узвесяліцца і зацвіце, як шафран.
Будзе прыгожа цвісці і цешыцца,
і радавацца будзе, і спяваць.
Слава Лібану будзе дадзена яму,
гонар Кармэлю і Сарону.
Яны ўбачаць славу Пана,
веліч нашага Бога.
Умацуйце слабыя рукі,
узмацніце дрыжачыя калені.
Скажыце маладушным:
Будзьце адважнымі! Не бойцеся!
Вось Бог ваш, помста прыйдзе;
адплата Божая.
Ён сам прыходзіць і збавіць вас.
Тады вочы сляпых будуць бачыць,
і вушы глухіх адкрыюцца.
Тады кульгавы, як алень, падскочыць,
і язык нямых усклікне радасна.
Выбаўленыя Панам вернуцца
і прыйдуць на Сіён з радасным спевам,
і вечная радасць акрые іх галовы.
Вяселле і радасць напоўніць іх,
а журба і стогны знікнуць.

Гэта слова Божае.

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

                             Пс 146(145), 6с–7. 8–9а. 9bc–10 (Р.: пар. Іс 35, 4)
Рэфрэн: Прыйдзі, о Пане, каб усіх нас збавіць.
Альбо: Аллелюя

6. Бог навекі захоўвае вернасць. *
7. Справядліва судзіць пакрыўджаных,
хлеб дае пакорным, *
Пан вызваляе вязняў.

Рэфрэн:

8. Пан вочы сляпым адкрывае, *
Пан узнімае прыніжаных.
Пан любіць справядлівых, *
9. Пан абараняе чужаземцаў.

Рэфрэн:

Пан сірату і ўдаву падтрымлівае, *
а шлях грэшных скрыўляе.
10. Пан валадарыць навекі, *
твой Бог, Сіёне, з пакалення ў пакаленне.

Рэфрэн:

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

                                                                                                Як 5, 7–10
Умацуйце сэрцы вашыя, бо набліжаецца прыйсце Пана

Чытанне Паслання святога апостала Якуба.

Цярплівымі будзьце, браты, ажно да прыйсця Пана. Вось земляроб чакае каштоўнага плоду зямлі і дзеля яго доўга церпіць, пакуль не атрымае плод, ранні і позні. Будзьце цярплівымі і вы, умацуйце вашыя сэрцы, бо набліжаецца прыйсце Пана.

Не наракайце, браты, адзін на аднаго, каб не быць асуджанымі: вось Суддзя стаіць пры дзвярах. За прыклад цярплівасці і велікадушнасці вазьміце, браты, прарокаў, якія прамаўлялі ад імя Пана.

Гэта слова Божае.

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

                                                                      Іс 61, 1
Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

Дух Пана Бога на мне, бо Пан намасціў мяне
абвяшчаць добрую навіну ўбогім.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ
                                                                                   Мц 11, 2–11
Ты той, які павінен прыйсці, ці нам чакаць іншага

+ Чытанне святога Евангелля паводле Мацвея.

У той час:

Калі Ян пачуў у вязніцы пра чыны Хрыста, паслаў вучняў сваіх спытаць Яго: Ты той, які павінен прыйсці, ці нам чакаць іншага? І сказаў ім Езус у адказ: Ідзіце, абвясціце Яну тое, што чуеце і бачыце: сляпыя зноў бачаць і кульгавы ходзяць, пракажоныя ачышчаюцца і глухія чуюць, памерлыя ўваскрасаюць і ўбогім абвяшчаецца Добрая Навіна. І шчаслівы той, хто не будзе сумнявацца ўва Мне.

Калі ж яны пайшлі, Езус пачаў гаварыць народу пра Яна: На што выйшлі вы ў пустыню глядзець? На трысціну, якую вецер хістае? На што ж вы хадзілі глядзець? На чалавека, апранутага ў мяккія шаты? Тыя, хто носіць мяккія шаты, знаходзяцца ў каралеўскіх дамах. На што вы хадзілі глядзець? На прарока? Так, кажу вам, і нават больш, чым на прарока. Гэта той, пра каго напісана: Вось Я пасылаю анёла Майго перад Табою, які падрыхтуе Табе дарогу. Сапраўды кажу вам: сярод народжаных жанчынамі не з’явіўся большы за Яна Хрысціцеля. Але найменшы ў Нябесным Валадарстве — большы за яго.

Гэта слова Пана.

 

ІІI Нядзеля Адвэнту, Год B

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
                                           Іс 61, 1–2а. 10–11
Узрадуюся ў Пану

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Дух Пана Бога на мне,
бо Пан намасціў мяне
абвяшчаць добрую навіну ўбогім.
Паслаў мяне перавязваць раны змучаных сэрцаў,
прапаведаваць вызваленне палонным
і вязьням — свабоду;
абвяшчаць год ласкі Пана.
Узрадуюся ў Пану,
узвесяліцца душа мая ў Богу маім;
бо Ён апрануў мяне ў шаты збаўлення,
плашчом справядлівасці ахінуў мяне,
як жаніха, увянчаў каронай,
як нявесту, упрыгожыў сваімі каштоўнасцямі.
Бо, як зямля дае сваю расліннасць,
і, як сад родзіць пасеянае ў ім,
так Пан Бог учыніць, што ўзыдзе справядлівасць
і слава перад усімі народамі.

Гэта слова Божае.

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

                                        Лк 1, 46b–48. 49–50. 53–54 (Р.: Іс 61,10b)
Рэфрэн: Душа ўзвесяліцца ў Богу маім.

46. Велічае душа мая Пана, *
47. і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцы.
48. Бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі, *
і цяпер благаслаўляць Мяне будуць усе пакаленні.

Рэфрэн:

49. Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.
50. І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Рэфрэн:

53. Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.
54. Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць.

Рэфрэн:

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

                                                                                                                      1 Тэс 5, 16–24
Дух ваш і душа, і цела няхай захаваюцца без заганы ў прайсце Пана

Чытанне Першага паслання святога апостала Паўла да Тэсаланікійцаў.

Браты:

Заўсёды радуйцеся, няспынна маліцеся. За ўсё дзякуйце, бо такая адносна вас Божая воля ў Езусе Хрысце. Духа не гасіце. Прароцтвамі не пагарджайце. Усё правярайце, трымайцеся добрага. Устрымлівайцеся ад усялякага роду зла. Сам жа Бог спакою няхай асвяціць вас цалкам, і ўвесь дух ваш, і душа, і цела, няхай захаваюцца без заганы ў прыйсце Пана нашага Езуса Хрыста. Верны той, хто вас кліча; Ён гэта і здзейсніць.

Гэта слова Божае.

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

                                                                         Іс 61, 1
Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

Дух Пана Бога на мне, бо Пан намасціў мяне
абвяшчаць добрую навіну ўбогім.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ
                                                                     Ян 1, 6–8. 19–28
Сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце

+ Чытанне святога Евангелля паводле Яна.

З’явіўся чалавек, пасланы ад Бога; імя ягонае было Ян. Ён прыйшоў дзеля сведчання, каб сведчыць пра Святло, каб усе паверылі праз яго. Не быў ён святлом, але быў пасланы, каб сведчыць пра Святло.

І вось сведчанне Яна. Калі юдэі паслалі з Ерузалема святароў і левітаў, каб яны спыталіся ў яго: Хто ты? Ён абвясціў, і не выракся, і вызнаў: Я не Хрыстус. І спыталіся ў яго: Дык хто ж? Ты Ілля? І сказаў: Не. Ты прарок? І ён адказаў: Не. Тады сказалі яму: Хто ж ты, каб нам адказаць тым, хто паслаў нас. Што гаворыш ты пра самога сябе? Ён сказаў: Я голас таго, хто кліча ў пустыні: раўняйце дарогу Пану, як сказаў прарок Ісая. А пасланцы ж былі з фарысеяў. І яны спыталіся ў яго: Тады чаму ты хрысціш, калі ты ні Хрыстус, ні Ілля, і ні прарок? Ян сказаў ім у адказ: Я хрышчу вадою. А сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце, той, хто ідзе за мною, якому я не варты развязаць раменьчык на сандалях ягоных.

Было гэта ў Бэтаніі, за Ярданам, дзе хрысціў Ян.

Гэта слова Пана.

 

ІІI Нядзеля Адвэнту, Год С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
                                                                  Саф 3, 14–18а
Пан будзе цешыцца табою ў весялосці

Чытанне Кнігі прарока Сафоніі.

Радуйся, дачка Сіёна!
Трыумфуй, Ізраэль!
Весяліся і радуйся ад усяго сэрца, дачка Ерузалема!
Адмяніў Пан прысуд над табою,
прагнаў ворага твайго!
Пан, кароль Ізраэля, пасярод цябе:
ужо больш не ўбачыш зла.
У той дзень скажуць Ерузалему:
Не бойся! — і Сіёну:
Няхай жа не слабнуць рукі твае!
Пан Бог твой сярод цябе, Магутны, Ён збавіць!
Будзе вельмі радавацца табе,
узрушаны ў любові сваёй,
будзе цешыцца табою ў весялосці,
як у святочны дзень.

Гэта слова Божае.

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

                                                     Іс 12, 2–3.4bcd. 5–6 (Р.: 6)
Рэфрэн: Вялікі сярод цябе Святы Ізраэля.

2. Вось Бог— маё збаўленне, на Яго спадзяюся і баяцца не буду.*
Бо Пан — мая моц і мая песня, †
Ён стаў маім збаўленнем.
3. Вы з радасцю будзеце чэрпаць ваду *
з крыніцаў збаўлення.

Рэфрэн:

4. Праслаўляйце Пана, *
заклікайце імя Ягонае
і абвяшчайце сярод народаў справы Яго; *
нагадвайце, што ўзнёслае імя Ягонае.

Рэфрэн:

5. Спявайце Пану, бо Ён учыніў вялікія рэчы, *
абвясціце гэта па ўсёй зямлі.
6. Весяліся і радуйся, жыхарка Сіёну, *
бо вялікі сярод цябе Святы Ізраэля.

Рэфрэн:

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

                                                                                Флп 4, 4–7
Пан блізка

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Філіпянаў.

Браты:

Радуйцеся заўсёды ў Пану; яшчэ раз кажу: радуйцеся! Лагоднасць вашая няхай будзе вядомая ўсім людзям. Пан блізка. Ні пра што не турбуйцеся, але ў кожнай малітве і мальбе з удзячнасцю адкрывайце вашыя просьбы Богу. І спакой Божы, які пераўзыходзіць усялякі розум, будзе аберагаць сэрцы вашыя і думкі вашыя ў Хрысце Езусе.

Гэта слова Божае.

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

                                                                       Іс 61, 1
Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

Дух Пана Бога на мне, бо Пан намасціў мяне
абвяшчаць добрую навіну ўбогім.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ
                                                          Лк 3, 10–18
Што мы павінны рабіць?

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

Аднойчы:

Калі Ян навучаў над Ярданам, пыталіся ў яго людзі: Што мы павінны рабіць? Ён сказаў ім у адказ: Хто мае дзве вопраткі, няхай аддасць таму, хто не мае; і хто мае ежу, няхай зробіць тое самае.

Прыйшлі і мытнікі хрысціцца і сказалі яму: Настаўнік! Што мы павінны рабіць? Ён адказаў ім: Нічога, што больш за дазволенае вам, не патрабуйце.

Пыталіся ў яго таксама і жаўнеры, кажучы: А мы што павінны рабіць? Ён адказаў ім: Нікога не крыўдзіце, не абвінавачвайце несправядліва і задавольвайцеся сваёю платаю.

Калі ж народ чакаў, і калі ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Яна, ці не Хрыстус ён, Ян адказаў усім: Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменьчык на сандалях яго. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Лапата Ягоная ў руцэ Ягонай, і Ён ачысціць гумно сваё і збярэ пшаніцу ў свіран свой, а мякіну спаліць агнём непагасным.

Шмат чаго іншага прапаведаваў ён, абвяшчаючы Добрую Навіну народу.

Гэта слова Пана.

 

Пераклад здзейснены Секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла пры ККББ.
Тэксты лекцыянарыя ўзяты з сайта catholic.by
Чытаннi дня